The Drunk Divination - Central Heating For Hephzibah.

hallux valgus

En hallux valgus är en missformad fot vilkens stortå har vikit av inåt mot mitten och som konsekvens har en stor knöl formats nedanför stortån, på insidan av foten. Denna s k hallux valgus kan vara väldigt smärtsam och det kan också vara svårt att ha vanliga skor på sig. Lösningen är vanligen operation men det finns också skor som inte trycker just på det stället. En operation innebär att man sågar av tåbenet och viker tån utåt mot originalläge igen, varpå den fixeras och gipsas så den kan läka i rätt läge. Efter läkningen är den återställd.